Uitgelicht. Koningin Wilhelminaschool Zoetermeer

Voor Uitgelicht. hebben wij Suzanne den Hertog geïnterviewd. Suzanne is leerkracht en ICoach op de Koningin Wilhelminaschool in Zoetermeer. De christelijke basisschool maakt gebruik van een app en website van ParentCom. Wij vroegen Suzanne wat de ervaringen hiermee zijn en hoe het gebruik hiervan bevalt.

Tot een paar jaar geleden maakte de Koningin Wilhelminaschool nog gebruik van een papieren nieuwsbrief die eens in de twee weken werd verspreid onder ouders. Dit is op den duur omgezet naar e-mailcontact. Via een andere leerkracht op school kwamen ze in aanraking met ParentCom.

Het grootste voordeel van de app is volgens Suzanne den Hertog dat het handig te gebruiken is via de telefoon en dat ouders ook direct van informatie kunnen worden voorzien. Daarbij is de Persoonlijke Inbox op dit moment het meeste in gebruik.

“De Persoonlijke Inbox wordt op dit moment het meest gebruikt. Nieuws komt hier alleen bij de betreffende ouders binnen met alleen voor hen de melding.”

Benieuwd naar het hele Uitgelicht. artikel? Lees het hier

Wil jij net als de Koningin Wilheminaschool een eigen School App?

Uitgelicht. Protestants Christelijke Daltonschool De Zevensprong

Deze keer in Uitgelicht. Protestants Christelijke Daltonschool De Zevensprong. Op basis van gelijkwaardigheid staat de school open voor iedereen. In het onderwijs komen de vijf Daltonprincipes naar voren. Zij leren kinderen zelfstandig werken, samenwerken, omgaan met verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie.

De Zevensprong daagt kinderen uit zelfstandig en in samenwerking met anderen te leren en leven. Wij spraken Matthieu Bootsveld, directeur van De Zevensprong, over de aanschaf en tevredenheid van de website en app van ParentCom. Voordat De Zevensprong een eigen mobiele applicatie voor oudercommunicatie gebruikte, maakte zij gebruik van de digitale nieuwsbrief, verschillende WhatsApp groepen en de website.

“Een eigen app is dé oplossing voor onze communicatie-
problemen. Alle informatie is nu te vinden op één centrale plek.”

Benieuwd naar het hele Uitgelicht. artikel? Lees het hier

Wil jij net als De Zevensprong een eigen School App?

ParentCom richt pijlen op het voortgezet onderwijs met de Open dag App

ParentCom, dé kennispartner in het onderwijs, introduceert de Open dag App! Met deze app richt ParentCom zich specifiek op de open dagen van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Een open dag is namelijk een uitgelezen kans voor het neerzetten van de sfeer en beleving van een school, maar blijft toch een momentopname. Door de inzet van de Open dag App wordt de beleving van scholen versterkt en blijft de school zowel voor, tijdens als na de open dag verbonden met de doelgroep.  

Directeur Hans Donkers licht toe: “De beleving van een open dag voor een leerling en ouders blijkt steeds meer een momentopname, waarbij factoren een grote rol spelen waar je als school weinig invloed op hebt. Is het ‘s morgens bij de ene school slecht weer en bij de andere school ‘s middags mooi weer, is het toevallig net erg druk, of wordt de rondleiding gegeven door een leerling die zich erg onzeker voelt. Hierbij komt dat een nieuwe, vaak grotere, school erg overweldigend over kan komen op een kind. In een zeer korte tijd wordt er een enorme hoeveelheid informatie over een kind en de ouders uitgestort.”

Bereik ouders en leerlingen voor, tijdens én na de open dag!

“Het is dus belangrijk om een bredere beleving te creëren rondom een school en een open dag. Een beleving waarbij de school breder wordt neergezet en er meer mogelijkheden zijn dan alleen dat ene moment! Een eigen “Open dag App” kan hierbij een uitkomst bieden. Voor zowel kinderen als ouders is de telefoon en het gebruik van apps inmiddels het hoofd communicatiemiddel.

Met een eigen “Open dag App” kunnen kinderen en ouders zich beter voorbereiden op de open dag door bijvoorbeeld al zicht te hebben op het programma en het aanbod van de school. Wellicht kunnen leerlingen zich alvast inschrijven voor proeflessen.

Tijdens de open dag hebben kinderen en ouders direct overzicht van alle activiteiten en wat waar te doen is. Na de open dag kunnen de kinderen en ouders alle informatie nog eens teruglezen en via filmpjes, fotoalbums en bijvoorbeeld leerlingen vlogs een beter beeld van de school krijgen. Ook biedt de app mogelijkheden om kinderen en ouders verder te informeren over het inschrijfproces als ze kiezen voor jouw school.

Met de Open dag App creëer je meer binding met de kinderen en ouders en kan je hen over een langere periode informeren. Met een eigen app geef je jouw school de moderne uitstraling die het verdient en wordt de open dag een beleving en geen momentopname!”

Meer informatie en vragen: www.Parentcom.nl | www.opendagapp.nl

Caspar Hoekstra, Sales Manager | caspar.hoekstra@concapps.nl| 06-24251092

Uitgelicht. Basisschool de Lochtenbergh

Deze keer in Uitgelicht. Basisschool de Lochtenbergh uit Tilburg. De Lochtenbergh is een school met ruim zeventien nationaliteiten. Wij spraken ICT coördinator en leerkracht van de Lochtenbergh, Maarten Oprins, over de ontwikkelingen in oudercommunicatie middels een app van ParentCom.

Voorheen communiceerde De Lochtenbergh via whiteboards naast lokalen en werd de papieren nieuwsbrief met leerlingen tweewekelijks mee naar huis gestuurd. Het besef kwam dat dit niet effectief en actueel meer is en dat de meeste ouders hier ook niet mee worden bereikt. Daarbij is printen ook niet kosten efficiënt en slecht voor het milieu.

“Dit is een heel nieuwe manier van oudercommunicatie, via één van de eerste ‘levensbehoeften’ vandaag de dag: een mobiele telefoon”

Benieuwd naar het hele Uitgelicht. artikel? Lees het hier

Wil jij net als Basisschool de Lochtenbergh een eigen School App?

Een portfolio wordt steeds belangrijker in het primair onderwijs!

Met het gebruik van een portfolio in het primair onderwijs kunnen kinderen zelf, of met hulp van een leerkracht, hun portfolio samenstellen en bijhouden. Met het opstellen van leerdoelen kan er samen worden gewerkt aan de verbeterpunten. Op deze manier kunnen de ouders de ontwikkelingen van hun kind op de voet volgen via de eigen app.

Ontwikkelingen kind in beeld

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Er ontstaat steeds meer behoefte om deze ontwikkeling van het kind in beeld te brengen. Een goed inzicht in deze ontwikkelingen zorgt ervoor dat het gepersonaliseerde onderwijs binnen handbereik komt. En gepersonaliseerd leren is een belangrijk begrip voor toekomstgericht onderwijs. Een persoonlijke leeromgeving is een digitale thuisbasis voor leerlingen. Het zorgt ervoor dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen en de betrokkenheid van het kind wordt vergroot.

Voordelen

Ontwikkeling zichtbaar

Informatie die in de portal wordt ingevoerd blijft de hele schoolloopbaan bewaard waardoor er steeds kan worden teruggekeken. Daarnaast weet het kind waar zijn/haar moeilijkheden liggen en krijgt het kind steeds meer inzicht in zijn/haar sterke kanten.

Inbreng kind en leerkracht

Zowel het kind als de leerkracht kunnen bijdrage leveren vanuit hun eigen rol. Hierdoor wordt de betrokkenheid van beide partijen vergroot en kunnen er gelijkwaardige gesprekken plaatsvinden.

Zelfreflectie

Het zelfbeeld van het kind wordt hiermee positief versterkt want het kan laten zien waar het trots op is. Ook ondersteunt het bij zelfreflectie. Door het kind te laten reflecteren op zichzelf en niet op anderen krijgt het vaardigheden aangeleerd die verder gaan dan leren. Met de reflectie op (zelf gestelde) doelen, leert het kind welke vervolgstappen er nodig zijn om te komen tot verbetering.

Interesse in een portfolio voor jouw school? Lees dan meer informatie over onze samenwerking met MijnRapportfolio!

5 Eenvoudige stappen voor het maken van een effectieve schoolblog

Bloggen is nog steeds populair, en zijn er dan ook miljoenen blogs. Maar wanneer is een blog nou effectief? Wat maakt een blog interessant en wat moet je vooral doen en niet doen. In dit artikel vind je vijf eenvoudige stappen voor de basis van een effectieve blog.

1| Gebruik beeld

Beelden spreken vaak meer dan taal, artikelen die beeld bevatten worden dan ook beter bekeken dan artikelen zonder beeld. Wanneer je dit combineert versterkt het elkaar en zal de blog beter overkomen. Alle ouders zijn geïnteresseerd in wat goed is voor hun kind en hoe er op een school met hun kind wordt omgegaan. Dus door afbeeldingen te gebruiken van kinderen en hetgeen waar de blog over gaat zal je ze aanspreken.

2| Gebruik begrijpbare taal

Ga goed na wie je doelgroep is en hoe je hen aanspreekt. In het geval van een schoolblog spreek je de ouders aan. Gebruik dan ook taalgebruik wat voor hen allemaal te begrijpen is. Als het goed is begrijpen zij de meeste termen betreft kinderen dus deze kun je goed gebruiken.

3| Vertel iets nieuws

Het is belangrijk dat je jezelf onderscheidt van anderen en ook echt iets nieuws te vertellen hebt. Iedere school heeft zijn eigen normen en waarden, laat deze in de blog dan ook duidelijk naar voren komen en communiceer nooit vanuit andere normen en waarden. Dan komt het namelijk niet geloofwaardig over. Wel kan je bij andere schoolblogs inspiratie opdoen, maar vertel alles vanuit het beleid van jouw school. Wees dus geen kopie.

4| Deel ervaringen

Afgelopen week op schoolreisje geweest? Deel hier een verslag of bijvoorbeeld een interview met een kind van. De ouders van de kinderen die de blog lezen zijn hier niet bij geweest en zij zijn natuurlijk benieuwd naar wat ze precies hebben gedaan. Het delen van ervaringen spreekt ouders enorm aan.  

5| Maak gebruik van call-to-actions

Om een goede koppeling te maken met je eigen school is het belangrijk dat je call-to-actions gebruikt in de blogs. Een call-to-action is een oproep tot actie. Vaak is dit bij een blog in de vorm van een button. Bijvoorbeeld ‘Meld je aan voor de ouderavond’ of ‘Meer informatie over vrije dagen’. Hierdoor worden ze verder gelinkt en krijgen ze meer informatie over je school of melden ze zich zelfs aan.

Wanneer je deze vijf tips opvolgt en goed en duidelijk nagaat wat je wil overbrengen, op welke manier en vanuit welke inzichten dan creëer jij een effectieve schoolblog. Doe het dus vooral op jouw manier, vanuit de kernwaarden van jouw school.

4 trends voor het design van jouw basisschool website

Website design speelt een steeds belangrijkere rol voor basisscholen. Het zorgt voor een goede eerste indruk met een school en daarnaast straalt een mooie schoolwebsite professionaliteit uit. Bezoekers verwachten tegenwoordig meer van een website dan een standaard website met platte tekst. Met deze 4 tips krijgt jouw basisschool website het design die inspeelt op de trends van nu.

Mobile First

Het grootste percentage bezoekers is afkomstig van mobiele apparaten . Een werkende mobiele website met een vernieuwd design zorgt voor een goede leesbaarheid en daarnaast is het zeer gebruiksvriendelijk. Besteed daarom meer aandacht aan de mobiele versie van de website dan aan de desktopversie.
Wanneer een website niet goed werkt op het apparaat waarop de website bekeken wordt, dan heeft dit gevolgen op de Google Ranking van de website, zorg daarom dat de website goed werkt.

Eenvoudig ontwerp

Wanneer het design te veel technische snufjes en content bevat, is de kans groter dat sommige functies niet op alle apparaten, platformen en browsers kan worden geladen. Ondanks dat een website met veel grafische elementen er mooi uit kan zien, gaat dit vaak ten koste van de gebruiksvriendelijkheid. Houd daarom het ontwerp van je website eenvoudig.

Toegankelijkheid

Een gedeelte van de bezoekers van je website heeft te maken met een beperking op het gebied van zien, horen en/of fysieke eigenschappen. Houd daarom rekening met deze groep bezoekers. Denk hierbij aan het soort lettertype, lettergrootte en mogelijke audio/video fragmenten. Hierdoor is de website voor iedereen toegankelijk.

Verwijzen naar deeplinks

Wanneer de basisschoolwebsite wordt gepromoot, wordt er vaak de startpagina als URL gestuurd. Hierdoor moet de gebruiker opzoek naar de gewenste pagina die hij/zij wil bekijken. Om deze stap weg te halen, kan er in plaats van de link naar de startpagina te verwijzen, meteen naar de link van de pagina gestuurd worden. Wanneer er bijvoorbeeld een mail wordt verzonden waarin staat dat er een open dag plaatsvindt, kan je beter de link van de evenementen pagina versturen dan de normale startpagina van de website: www.jouwbasisschool.nl/evenementen .

Een persoonlijk portfolio in jouw Basisschool app!

Prijsindexering 2019

Ieder jaar wijzigt het prijspeil in Nederland. Onze kosten stijgen dan ook. Elk jaar kijken we of wij de prijzen van onze diensten daarop moeten aanpassen. Zoals in onze Algemene Voorwaarden staat, mogen we jaarlijks onze prijzen aanpassen. Tot op heden hebben we ervoor gekozen om dit niet te doen.

Om het kwaliteitsniveau van onze service aan u te waarborgen, passen wij de tarieven van onze dienstverlening aan. Hiervoor gebruiken we de prijsindex die door het Centraal Bureau voor de Statistiek is vastgesteld. Voor 2019 zijn we uitgegaan van het CPI van december 2018, deze is vastgesteld op 2,0%. De officiële cijfers kunt u vinden op de website van het CBS.

Met de aangepaste prijzen zorgen we ervoor dat we kwaliteit blijven leveren en onze diensten en producten kunnen blijven verbeteren.